Грейпфрут (Грейпфрут, Citrus paradisi)

Рута уруусунан – Rutaceae

Бийиктиги 200-500 см болгон куска өскөн дарак. Ага бүрүшкөн жалбырактар менен мөмөлөрүнүн өзгөчө тиби мүнөздүү. Энелиги – көп жалбыракчалуу. Мөмөсү – көп уялуу жемиш. Эттүү сырткы мөмө коргонунда эфир майы толгон көптөгөн бездер бар. Ички мөмө коргону ак, губка сымал. Жумшак нерсеси мөмө жалбыракчаларынын керегесинен чыккан ширелүү веретенообразных отростков турат. Уругунда бир нече түйүлдүгү болот.

Түштүк жана Түндүк Америка, Түндүк Африка, Түштүк Европада жана Орто Деңиздин аймактарында өсөт.

Мөмөлөрдүн курамына канттар (7%ке чейин), лимон кычкылы жана башка органикалык кычкылдар (3%ке чейин), минералдык туздар, пектин заттары, норингин гликозиди, витаминдер – аскорбин кычкылы, рутин, каротин кирет. Кабыгында 1-2% эфир майы бар.

Грейпфруттун мөмөсү – жакшы витаминдүү продукт. Мөмөлөрү менен ширесинен кыям, ликерлор, мөмөлөрдүн кабыгынан цукат жана пектин менен эфир майы алынат. Грейпфрут тамакка мейил тарттырат, тамак сиңирүүгө түрткү берет, боордун функциялык бузулууларын жоготот, тонусту жогорулатат жана жогорулаган артериялык кан басымды төмөндөтөт.

Керемет даамы болгондугунан аны жемиш салаттарын, түрдүү кондитерлик нандарды, балыктан, куш этинен даярдалган тамак-аштарга кошууга пайдаланылат.

Содержание книги:

Статьи и книги по теме: