И. А. Рахимова

Укмуштуу гүлдөр

Бишкек 2013

Түзүүчү автор: Рахимова Изиля Абдуллаевна – медицина илимдеринин кандидаты Бул брошюрада нимфея жана лотос тукумундагы гүлдөр жөнүндө популярдуу, кызык маалыматтар берилген. Китепче биология факультеттеринде окуган студенттерге, ошондой эле көпчүлүк элге сунушталат. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошуу үчүн бул маалыматтар берилген.

Мазмуну

Нимфея тукумундагы өсүмдүктөр жөнүндө маалымат.

Лотос жөнүндө маалымат.

Уламыштардан бир аз кеп.

Содержание книги:

Статьи и книги по теме: