Өсүмдүктүн тизмеси:

Абрикос Карындыз
Аир Кара бүлдүркөн
Ак кайың Көкө мерен
Алмурут Кулмак
Амарант Кызыл мыя
Анжир Кырк муун
Арча Күрөң чай чөп
Аш көк Мелисса
Аш кызылчасы Мисте
Базилик Мышык тамыр
Бадам Өчпөс гүл
Бий алма Пахта
Бөрү карагат Сары чай чөп
Гүлкайыр Теңге гүл
Дарбыз Топинамбур
Долоно Тыт
Дүлөй чалкан Уйгак
Жаңгак Фасоль
Жүзүм Четин
Жүгөрү Чоң бака жалбырак
Зире Чычырканак
Ит мурун  
Ит уйгак  
Какым  
Кадимки дарчын  
Кадимки өгөй эне