Өсүмдүктөрдү жыйноо календары

 

№ п/п

Өсүмдүктүн аты (Орусча)

Өсүмдүктүн аты (Кыргызча)

Пайдаланылуучу бөлүгү

Жыйноо мөөнөтү

Жыйноо мезгили

ай

1

Аир лекарственный аир Тамыры

2

Алтей лекарственный Дары гүлкан тамыры

2-жаштан кем эмес

6,7; 3,4, 10

3

Анис обыкновенный Кадимки анис  

4

Багульник болотный багульник  

5

Барбарис обыкновенный Кадимки бөрү карагат  

6

Береза бородавчатая Сөөлдүү ак кайын Жалбырактар, бүчүрлөр

3,4,

4,5

7

Бессмертник песчаный бозунач Гүлдөр

Гүлдөгөн кезде

7,8

8

Боярышник пятипестичный долоно Гүлдөр, мөмөлөр

Жайында, күзүндө

5,6;

8,9

9

Валериана лекарственная Дары мышык тамыр Тамырлар, тамыр түптөр

Күзүндө, жазында

4,9,10

10

Горец птичий Төшөлгөн сабактуу кымыздык Тамырлар

Күзүндө, жазында

3,4,9,10

11

Девясил высокий Бийик карындыз Тамырлар

2-жаштан кем эмес

3,4,8,9,10

12

Дуб обыкновенный Кадимки эмен кыртыш

13

Душица обыкновенная Күрөн чай чоп чөп

Гүлдөгөн кезде

6,7,8

14

Ежевика сизая Кара бүлдүркон  

15

Зверобой продырявленный Сары чай чөп чөп

Гүлдөгөн кезде, 20-25 см бийиктиги

6,7

16

Земляника лесная Токой кулпунайы  

17

Календула лекарственная Дары тенге гулу Гүлдөр

Гүлдөгөн кезде

7,8,9

18

Калина обыкновенная Кадимки калина Мөмөлөр, кыртыш

күзүндө, жазында

8,9,

4,5

19

Крапива двудомная Эки уйлуу чалкан жалбырактар

Жайында, күзүндө

6,7,8,9

20

Лопух большой Уйгак тамыр

Жазында жана күзүндө

3,4,

9,10

21

Малина обыкновенная Кадимки дан курай жалбырактар, мөмөлөр

жайында

6,7,8

22

Мать-и-мачеха обыкновенная Огой эне Гүлдөр, жалбырактар

жайында, жазында

6,7,

4,5

23

Мелисса лекарственная   Жалбырактар жана сабактардын учу

Гүлдөгөн кезде

6,7,8

24

Мята перечная жалбыз жалбырактар

жайында

6,7,8

25

Можжевельник арча жалбырактар, мөмөлөр, бутактардын эфир майлары

Күзүндө, жаш бутактары

9,10,11,

4,5

26

Одуванчик лекарственный Какым чөп, тамыры

Жазында, күзүндө, жазында жана жайында

4,8,9,10,

5,6

27

Облепиха крушиновидная Чычырканак мөмөлөр

Кыштын башында

11

28

Орех грецкий Жаңгак Жаш жалбырактар, чийки мөмөлөр, жаңгактын кабы

29

Пижма обыкновенная Кадимки танацетум Гүл топтору

Жайдын аягында жана күзүндө

7,8,9

30

Пастушья сумка Койчу баштык чөп

Жайдын кургак мезгилинде

6,7

31

Полынь горькая Эрмен чөп

жайында

5,6

32

Пустырник пятилопастный   чөп

жайында

6,7

33

Подорожник большой Бака жалбырак жалбырактар

Жай бою

34

Ромашка аптечная   Гүл топтору

жайында

5,6

35

Рябина обыкновенная   мөмөлөр

күзүндө

8,9,10

36

Смородина черная Карагат жалбырактар, мөмөлөр

Жайында, жазында

6,7

5,6

7,8

37

Тысячелистник обыкн. Каз тандай чөп

жайында

6,7,8

38

Фенхель обыкновенный (укроп аптечный) Жыттуу аш көк мөмөлөр

Бышкан кездеги уруктар

39

Фисташка натсоящая мисте

8

40

Хвощ полевой Кырк муун чөп, жер үстүндөгү бөлүгү

жайында

6,7,8

41

Хмель обыкновенный Кулмак

Кулмактын бышкан тобурчактары

7,8,9

42

чабрец Коко мерен Чөп, жалбырактар, гүлдөр

Гүлдөгөн кезде

6,7

43

Череда трехраздельная Ит уйгак чѳп

жайында

5,6,7

44

Цикорий обыкновенный   Гүл топтору

Жайында, күзүндө

6,7

9,10

45

Шиповник Ит мурун мөмөлөр

Жайында, күзүндө

7,8,9,10