Кээ бир дары жана пайдалуу өсүмдүктөрдү жыйноо, кургатуу, сактоо боюнча колдонмо

 

Түзгөн авторлор: медицина илимдеринин кандидаты И.А.Рахимова жана

Ч.К.Рахимова.

 

Бишкек-2011

 

Бул колдонмодо кээ бир дары өсүмдүктөрдү жана пайдалуу өсүмдүктөр жөнүндө кыскача маалымат берилип, алардын дарылык жана пайдалуу касиеттери көрсөтүлгөн. Колдонмо өсүмдүктөрдү туура жыйнап, сактоо жолдору, ошондой эле үй-тиричиликте дарылык максатта аларды кандай колдонуу жөнүндө айтылган.

 

Содержание книги:

Статьи и книги по теме: