Аарыга алкыш

И.А.Рахимова

Аарыга алкыш

Бишкек 2012

Содержание:

Статьи и книги по теме:

Кириш сөз

Брошюраны түзгөн автор – медицина илимдеринин кандидаты Изиля Абдуллаевна Рахимова Бул чакан китепчеде аарынын адамга кандай пайдасы бар экендиги жөнүндө маалымат берилген.Анда аарынын жашоосу жөнүндө, аары менен өсүмдүктөрдүн ортосундагы байланыштары, аарынын жашоосунан келип чыккан продуктулар жөнүндө жазылган. Брошюра калктын кеӊири катмарына арналган.   Кириш сөз Аарынын жашоосу жөнүндө малымат А.Брэмдин китебинде абдан толук берилген (А.Брэм,» …

Смотреть страницу »

Аарынын жашоосу

Аары биздин планетадагы жашоочулардын эӊ байыркысы болуп эсептелет. Алар байыркы адамдан мурда 55-60 миллион жыл мурда жаралган. Эчактан бери адам менен жаратылыштын бул уникалдуу жандардын ортосунда тыгыз байланыш пайда болгон. Адам илгээртен эле аарынын жашоосунан келип чыккан бардык продуктуларды-балды, аарынын уусун, прополисти, момду, перганы пайдаланып келген. Маданияттын эски замандын таш кылымынан калган эстелиги- балды таап …

Смотреть страницу »

Аары менен осүмдүктөрдүн ортосундагы байланыш

Бакма аарылар гүлдɵн гүлгɵ тынбай учуп жатып ɵзүнүн жашоосуна азык жыйнап,уясына топтойт.Ал азыктардын негизги булагын ɵсүмдүктɵр түзɵт. Ɵсүмдүктɵрдүн уруктанышы болсо чаӊдашуудан башталат. Чаӊдашуу ɵсүмдүктɵрдɵ чаӊдыктагы чаӊчанын энеликтик чаӊалгычына (жабык уруктуулукта ) же түз эле урук бүчүргɵ (жылаӊач уруктууларга )келип түшкɵндɵн чыгат. Чаӊдашуудан кийин чаӊчадан чаӊча түтүкчɵсү ɵсүп чыгып урук бүчүргɵ жетет. Бул түтүкчɵ аркылуу эркектик …

Смотреть страницу »

Аарылардын жашоосунан келип чыккан продуктулар

Нектар-ɵсүмдүк гүлдɵрүнүн нектарниктери (балдуу безчелери) бɵлүп чыгарган таттуу маӊыз. Кээ бир ɵсүмдүктɵрдүн (чие, пахта) жалбырактарында, гүлдүн себетчесинин түбүндɵ жайгашуучу гүлдɵн тышкары нектарниктер болот. Нектар аарылардын бал жыйымынын негизги бɵлүгүн түзɵт жана ал чымын-чиркейлердин ( аары, кɵпɵлɵк, жапай аары ж.б) азыгы болуп эсептелет. Гүлдɵрдүн чаӊдыктары жарылып же энеликтери жетилген кезде нектар үчүн ɵсүмдүктɵргɵ конгон чымын-чиркейлер гүлдɵрдүн …

Смотреть страницу »

Корутунду

Сальвадор Дали «Бир генийдин күндɵлүгү» деген чыгармасында «Чымындарга алкыш» деп жазып чыккан( М., 2003-ж.). Ошо сыяктуу «Аарыга алкыш». Аары адамдын жашоосуна абдан керектүү жана баалу биологиялык активдүү заттарды иштеп чыгарууга жɵндɵмдүү болгон татаал биологиялык лабаратория. 1. Аарылардын уюкташып чогуу жашаганы жана жашоо шартына бɵлүнгɵнү (энеси, ишчи аарылар «жатып ичээр») кызыктырат. 2. Аары жɵн жерден ызылдабайт, …

Смотреть страницу »

Адабият

1. Пчела – здоровье человека, Москва, 1964. 2. Медоносные растения, БСЭ,т.15, Москва, 1974. 3. Джарвис Д.С. Мёд и другие естественные продукты, Бухарест, Апимондия,1975. 4. С.Дали, Дневник  одного гения, Минск, 2003. Содержание книги: Статьи и книги по теме:

Смотреть страницу »

Посмотреть все записи с меткой: